thùng phuy nhựa 120L

THÙNG PHUY NHỰA 120 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

- Màu sắc : Xanh

- Dung tích : 120 lít

- Nguyên liệu: HDPE

- Sử dụng: đựng hóa chất và chất lỏng thực phẩm

- Tình trạng mới 95%

truy cập web: nhuahoangphong.com
xem thêm: thùng phuy nhựa 160L

Liên hệ : 0945.0945.56 - 0972.804.827 - 0964.830.837

THÙNG PHUY NHỰA 120 LÍT NẮP MỞ CÓ ĐAI SẮT

- Màu sắc : Xanh

- Dung tích : 120 lít

- Nguyên liệu: HDPE

- Sử dụng: đựng hóa chất và chất lỏng thực phẩm

- Tình trạng mới 95%

truy cập web: nhuahoangphong.com
xem thêm: thùng phuy nhựa 160L

Liên hệ : 0945.0945.56 - 0972.804.827 - 0964.830.837

5/5 (5 lượt vote)

0972.804.827

0945.0945.56

0964.830.837

0972.804.827 0945.0945.56 0964.830.837